Tadeusz Nalepa

Są osoby wśród nas o których warto napisać, które tworzyły i tworzą historie bluesa w Polsce.

Moderator: mods

Tadeusz Nalepa

Postautor: anna » kwietnia 4, 2006, 10:02 pm

Tadeusz Nalepa - ojciec polskiego bluesa
Blackout
Breakout
Tadeusz Nalepa BandTadeusz Nalepa (ur. 26.08.1943 r. w Zg?obieniu) - kompozytor, gitarzysta, wokalista, harmonijkarz i autor tekst?w. Zadebiutowa? w lipcu 1963 r. wraz z Mir? Kubasi?sk? z rzeszowskiego kabaretu "Porfirion" na II Festiwalu M?odych Talent?w w Szczecinie, gdzie otrzymali wyr??nienie w kategorii zespo??w wokalnych. W sierpniu 1965 r. za?o?y? grup? Blackout , kt?rej pierwszy wyst?p odby? si? 3 wrze?nia 1965 r. w rzeszowskim klubie "??czno?ciowiec".
  • Ju? od najm?odszych lat przerabiali?my normalne gitary na elektryczne. ?piewa?em rock and rolla. Gra?em w restauracjach i r??nych klubach.
    ...chyba na poczatku 1965. Wtedy przypadkowo trafi?em na koncert Niebiesko-Czarnych. S?uchaj?c ich pomy?la?em, ?e taki zesp?? i ja potrafi? zrobi?. Wprawdzie mi si? nie podoba? ?piewaj?cy konferansjer, by?o za du?o solist?w. Ale by?em pod wra?eniem Niemena, Burana i samej kapeli. Podoba? mi si? te? bardzo wtedy m?ody Wojtek Korda. Postanowi?em zrobi? co? podobnego. Zacz??em rozgl?da? si? za muzykami. Hajdasza na si?? zabra?em na pr?b? i ju? nie wr?ci? do poprzedniego grania. Przypadkowo trafi?em na Staszka Guzka. Pocz?tkowo my?la?em, ?e b?dzie naszym konferansjerem, p?�niej jednak stwierdzi?em, ?e ma wy?szy g?os ode mnie i mogliby?my ?piewa? razem. A gdy nie chcia?o mi si? uczy? tekstu obci??a?em tym Guzka. I tak zacz?? ?piewa? p??niejszy Stan Borys. Mieli?my typowe problemy, brak sprz?tu, brak sali do pr?b, byli?my bez pieni?dzy, a niekt?rzy z nas ju? mieli rodziny na utrzymaniu... Pierwszy koncert grali?my w rzeszowskiej starej poczcie. Po tej imprezie rozesz?a si? taka fama, ?e ju? na drug? nie mo?na si? by?o przebi? ani samochodem, ani pieszo. Ludzie wchodzili oknami. Polecia?y szyby. To by?a rewolucja. Debiut by? wspania?y i da? nam du?o. Przede wszystkim wiar? w siebie. Gdy pierwszy raz pojechali?my do Warszawy na nagrania, zostali?my okrzykni?ci rewelacj?.
W?a?ciwy rozw?j zespo?u nast?pi? od poznania przez Nalep? mieszkaj?cego w?wczas w Rzeszowie poety Bogdana Loebla, z kt?rym wsp??praca trwa?a d?ugie lata, a kt?rego teksty nada?y niepowtarzalny klimat piosenkom Nalepy, jak?e daleki od bana?u wielu innych produkcji. Po rzeszowskich I Krajowych Targach Piosenki w 1965 r., gdzie Blackout otrzyma? wyr??nienie za interpretacj?, zesp?? zosta? zaproszony na nagrania do M?odzie?owego Studia "Rytm" i piosenki Nalepy i Loebla trafi?y na og?lnopolsk? anten? Polskiego Radia i Telewizji. Najbardziej znany sk?ad grupy: Tadeusz Nalepa (g, voc), Mira Kubasi?ska (voc), Stanis?aw Guzek (voc), Krzysztof D?utowski (p, org), Robert ?wierszcz (bg) i J?zef Hajdasz (dr). W latach '66-'67 nagrali kilka ma?ych p?yt i jeden album "Blackout". Wielkim przebojem by?a "Anna". Zesp?? istnia? do ko?ca 1967 roku. W lutym 1968 roku Nalepa utworzy? now? formacj? Breakout (nazwa mia?a sugerowa? "wy?om" w konwencjach dotychczas obowi?zuj?cych w polskiej muzyce pop) w sk?adzie Tadeusz Nalepa (g, voc), Mira Kubasi?ska (voc), Krzysztof D?utowski (p, org), Janusz Zieli?ski (bg) i J?zef Hajdasz (dr). Pierwszy wyst?p odby? si? 21 lutego 1968 r. w warszawskim klubie "Stodo?a", a oficjalny debiut nast?pi? 27 lutego na I Musicoramie.
  • Za namow? Franciszka Walickiego zacz?li?my gra? bardziej nowoczesn? muzyk?. To mi odpowiada?o. Muzyka ko?ca lat sze??dziesi?tych na Zachodzie by?a bardzo drapie?na. Musieli?my zostawi? te nasze ambitne, ale zbyt ?adne piosenki z okresu Blackout?w.

    Kilka miesi?cy wyst?p?w w klubach w Holandii pozwoli?o na zakup wysokiej klasy sprz?tu i instrument?w, co umo?liwi?o osi?gni?cie nowego brzmienia.

    Ju? w 1968 r. za czas?w Blackout?w wyjechali?my na Zach?d. W Holandii podobali?my si?. Mieli?my tam nawet sw?j fanclub. Wielu m?odych Holendr?w bra?o nas za angielsk? kapel?. Je�dzili?my tam regularnie, chyba dziesi?? razy.
W grudniu wylansowali sw?j wielki przeb?j "Gdyby? kocha?, hej". Pierwsza p?yta d?ugograj?ca Breakoutu, "Na drugim brzegu t?czy", z towarzyszeniem muzyka jazzowego W?odzimierza Nahornego, ukaza?a si? w 1969 roku.
Grupa nagra?a ??cznie 10 album?w, w tym, maj?cy olbrzymie znaczenie dla nurtu bluesowego w Polsce "Blues Breakout" (1971).
http://www.blues.pl/Tadeusz_Nalepa/dyskografia.htm
  • Jeszcze jako Blackout grali?my z Polanami, kt?rzy zagrali tras? z Animalsami. Piotrek Pu?aski dosta? od Erica Burdona opr?cz gitary tak?e komplet ta?m z murzy?sk? muzyk? bluesow?. Po przes?uchaniu tych ta?m odkry?em, ?e jest to muzyka, kt?r? chcia?bym gra?. Ale nie mia?em odwagi. Dopiero kiedy w 1968 w Anglii nast?pi? boom bluesa, a wcze?niej ukaza?a si? p?yta Mayalla i Claptona, ju? wiedzia?em. Najbli?szy sk?ad b?dzie bluesowy. Koniec z wyg?upami, busterami, kaczkami i woo-woo. Powyrzuca?em to wszystko i do dzi? nie u?ywam.
Grupa zako?czy?a dzia?alno?? po rozpocz?ciu stanu wojennego w grudniu 1981 roku, jednak wielokrotnie, z okazji r??nych imprez, by?a reaktywowana. Po zawieszeniu dzia?alno?ci Breakoutu Nalepa kontynuowa? wyst?py solo, w kt?rych towarzyszyli mu muzycy m.in. Oddzia?u Zamkni?tego, Maanamu i D?emu. Z tymi ostatnimi nagra? w 1992 r. p?yt? "Numero Uno".
Od roku 1993 wyst?puje i nagrywa z grup?, w kt?rej mu towarzysz? m.in. syn Piotr Nalepa (g) i ?ona Gra?yna Dramowicz (voc).

Obrazek
  • Przyznam si?, ?e nigdy nie mierzy?em za wysoko. To co chcia?em, osi?gn??em. ?a?uj?, ?e nie nagra?em wi?cej p?yt, a mog?em mie? przynajmniej dwa razy tyle. Zostan? przy bluesie. Czuj? si? dobrze z sob? samym i z tym co robi?. A mam tylko marzenia osobiste i bardzo prywatne.
info ze strony http://www.blues.pl/Tadeusz_Nalepa/Tadeusz_Nalepa.htm
(Wszystkie cytaty pochodz? z wywiadu opublikowanego w Magazynie Muzycznym nr 9/1989.)
anna
 

Postautor: Michał » kwietnia 5, 2006, 11:15 am

Tadeusz Nalepa. Jeden z Tych kt?rych utwory, pie?ni b?d? ?piewane zawsze Kiedy by?em ma?ym ch?opcem czy Ona zaraz przyjdzie tu, to standardy, kt?re znajduj? na p?ytach demonstracyjnych (tzw, demach) wielu m?odych zespo??w - to jest oczywi?cie dobry znak ;)

Fajne zdj?cie
Obrazek
pan Tadeusz z Free Blues Band
Obrazek
Michał Orłowski
"Aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz, kochać wszystkich ludzi i pokój z sobą nieść. ..."
www.MusicSerwis.com.pl
Awatar użytkownika
Michał
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 7127
Rejestracja: kwietnia 14, 2005, 7:54 pm
Lokalizacja: Katowice/Gorlice/Moszczenica/

Postautor: Gość » kwietnia 5, 2006, 11:27 am

Masz racje Michale to jest osobowo?c..... kt?ra towarzyszy mi przez ca?e zycie....w?asnie..utwor?w jest wiele...Anna ...Modlitwa....trudno wszystko wymienic...choc troche zyj? niestety nie mia?em sposobnosci zobaczyc i us?ysze? na ?ywo..ale w zyciu nigdy nie wiadomo....mo?e si? uda....
Gość
 

Postautor: Stanley-1 » kwietnia 5, 2006, 11:29 am

no nie zalogowa?em...
...szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się nim dzielisz...
.
Awatar użytkownika
Stanley-1
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 7616
Rejestracja: marca 13, 2005, 10:13 pm
Lokalizacja: Glogówek

Postautor: sedit » maja 5, 2006, 10:05 pm

(Stan odrazu wiedzia?em, ?e "go?? post" to Ty :D )

Rany Nalepa to dla mnie najpi?kniejszy B?g polskiego bluesa, Stw?rca!
"Co Si? Sta?o Kwiatom" przecie? to najpi?kniejsza, ?wczesna ballada bluesowa, pocz?tek, pocz?tek wszyskiego!
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: J A R O M I » maja 8, 2006, 2:08 pm

No w?a?nie. "Kiedy by?em ma?ym ch?opcem", to pierwszy polski blues,
kt?ry gra?em, kiedy by?em ma?ym ch?opcem. Dziewi?cioletnim malcem.
Jako? wcale mi nie przeszkadza?o, ?e gra?em go w tonacji durowej.
O Matko Elektryczna - Ale wpadka... :!: :!: :!: ..... :cry: :? 8) :o :lol:
Słowa napisane, świadczą w pierwszej kolejności o piszącym te słowa. Jaromi
www.jaromi.com . http://pl.youtube.com/BluesJaromi . www.jaromi.com/eka
Awatar użytkownika
J A R O M I
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1433
Rejestracja: października 1, 2005, 2:23 pm
Lokalizacja: Kościan i Okolice

Postautor: paul david » czerwca 2, 2006, 4:45 pm

musia?o to brzmiec ciekawie...
Awatar użytkownika
paul david
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 4151
Rejestracja: października 26, 2004, 11:34 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Postautor: sedit » czerwca 3, 2006, 12:47 pm

jak Ty to zrobi?e? ? :) Jaromi, to?ty Mozart! :P

pozdrawiam Sedit
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: J A R O M I » czerwca 3, 2006, 7:56 pm

sedit pisze:jak Ty to zrobi?e? ? :) Jaromi, to?ty Mozart! :P

pozdrawiam Sedit


OoOo !!! :!: :!: :!:
Nie wiedzia?em ?e Mozart gra? "Kiedy by?em ma?ym ch?opcem" w tonacji durowej.
A to ci heca !!! :roll:
Słowa napisane, świadczą w pierwszej kolejności o piszącym te słowa. Jaromi
www.jaromi.com . http://pl.youtube.com/BluesJaromi . www.jaromi.com/eka
Awatar użytkownika
J A R O M I
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1433
Rejestracja: października 1, 2005, 2:23 pm
Lokalizacja: Kościan i Okolice

Postautor: sedit » czerwca 3, 2006, 8:32 pm

:shock:
nie wiedzia?e?? Nie zna?e??!
a widzisz ile sie mo?na dowiedzie? na zwyk?ym forum, od zwyk?ego, nic nieznacz?cego cz?owieka? :P Popatrz, ka?dy, nawet Ty sie mo?esz czego? od takich obszczymur?w jak ja nauczy?, ba ! Ty weteran, kt?ry ju? jako dziecko gra? kompozycje TEGO Taduesza Nalepy mo?esz si? ode mnie szczyla nauczy?, to fascynuj?ce jakie? mo?liwo?ci daje internet!
Pozatym mam gdzie? wykonanie osobiste Mozarta, na CDku, na oryginalnej p?ycie, gra tam Mozart i jego kumple, w takim elektro-akustycznym sk?adzie...
:?
:roll: :) :o :D :shock:

pozdrawiam Sedit
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: J A R O M I » czerwca 4, 2006, 7:31 am

sedit pisze::shock:
nie wiedzia?e?? Nie zna?e??!
a widzisz ile sie mo?na dowiedzie? na zwyk?ym forum, od zwyk?ego, nic nieznacz?cego cz?owieka? :P Popatrz, ka?dy, nawet Ty sie mo?esz czego? od takich obszczymur?w jak ja nauczy?, ba ! Ty weteran, kt?ry ju? jako dziecko gra? kompozycje TEGO Taduesza Nalepy mo?esz si? ode mnie szczyla nauczy?, to fascynuj?ce jakie? mo?liwo?ci daje internet!
Pozatym mam gdzie? wykonanie osobiste Mozarta, na CDku, na oryginalnej p?ycie, gra tam Mozart i jego kumple, w takim elektro-akustycznym sk?adzie...
:?
:roll: :) :o :D :shock:

pozdrawiam SeditNo c?? Szanowny Sedit'cie
Jak widzisz, nie wiedzia?em te? r?wnie?, ?e Ty jeste? "obszczym?rem",
a ja jestem "weteranem". :wink: Czyli jednak czego? si? od Ciebie dowiedzia?em...

Widz? ?e lubisz "filozofowa?", jednak stosujesz b??dn? kalkulacj?,
kt?ra prowadzi Ci?, do wyci?gania nieprawid?owych wniosk?w.

Napisa?em ?e: gdy by?em dziewi?cioletnim malcem, to gra?em "Kiedy by?em ma?ym ch?opcem" - w tonacji durowej. A Ty z tego powodu, por?wnujesz mnie z Mozartem.

Natomiast wyja?nienie tej kwestii, jest o wiele prostsze, i niestety mniej ciekawe.
Ot?? by?em wtedy pocz?tkuj?cym gitarzyst?, i akord?w molowych po prostu
jeszcze nie zna?em.
:?
:roll: :) :o :D :shock:

r?wnie? pozdrawiam
Słowa napisane, świadczą w pierwszej kolejności o piszącym te słowa. Jaromi
www.jaromi.com . http://pl.youtube.com/BluesJaromi . www.jaromi.com/eka
Awatar użytkownika
J A R O M I
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1433
Rejestracja: października 1, 2005, 2:23 pm
Lokalizacja: Kościan i Okolice

Postautor: Janusz M. » czerwca 4, 2006, 11:08 am

Sedit,wprowadzasz ludzi w b??d.Przecie? wszyscy wiedz?,?e to gra? Bach ;-)
Uchodzić za idiotę w oczach kretyna-rozkosz dla smakosza :-D
Janusz M.
bluesHealer
bluesHealer
 
Posty: 1159
Rejestracja: stycznia 13, 2005, 12:28 am
Lokalizacja: Sląsk

Postautor: sedit » czerwca 4, 2006, 11:20 am

Wielmo?ny Weteranie ;)
Tak jak najbardziej lubi? filozofowa?, jednak, narcystycznie chcia?bym Ci? poprawi? w kwestii jednej, ot?? m?j zap?d do rozmy?la? jest w pe?nej krasie powa?ny i wysokich lot?w (wedle mojego w?asnego, a co i z tego wynika - subiektywnego mniemania), dlatego moim nieskromnym, w chwili obecnej zdaniem, musz? Ci? upomnie?, ?e wzi??e? w cudzys??w czasownik okre?laj?cy m?j niewielki fetysz, jakim jest chorobliwy zap?d do rozmy?la? i snucia nikomu niepotrzebnych my?li. Uj?cie wszystkich okre?laj?cych mnie epitet?w w cudzys?owie jest dla mnie ubli?aj?ce, a co za tym idzie, by rozmawia? na jednej stopie, r?wnym pu?apie powiniene? co? z tym zrobi?. Natomiast je?li nie chcesz tego poprawia?, to Ty jako ten starszy i m?drzejszy powiniene? odpu?ci?, ja mog? zrzuci? na karb m?odo?ci i wynikaj?cej z niej m?odzie?czej g?upoty :P
Pod??aj?c dalej moim tokiem my?lowym nale?y zaznaczy? tak?e, ?e moje wnioski, okre?lone przez Ciebie jako nieprawid?owe nie wynikaj? wcale z „b??dnej kalkulacji”, a jedynie innej ni? Twoja, by okre?li?, kt?ra z nich jest b??dna, potrzeba nam niestety obserwatora niezale?nego. A na horyzoncie takich jak na lekarstwo. :P

A te dwa epitety „weteran”, oraz „obszczymur” (no ja naprawd? nie wiem przez jakie „u” to pisa?, otwarte czy w?a?nie zamkni?te? Ja bym genez? tego s?owa okre?la?, jako „obszczymur” – kto? „obszczywaj?cy” mury, czyli sikaj?cy na nie, id?c dalej mo?na to por?wnanie ci?gn?? do osoby jakiego? ?ula, i my?l?, ?e w?a?nie tego tyczy ten epitet i dlatego moje „u’, jest poprawne, bo ten kto? sika na „mury”, a nie na „m?ry”. Czy to dobry tok my?lowy?), mia?y za zadanie przerysowa? oraz wy?mia?, Tw?j odg?rny spos?b traktowania mnie, licz?, ?e ?art ten Ci? za bardzo nie bodn??. ;)

Pozdrawiam serdecznie,
Sedit
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: sedit » czerwca 4, 2006, 11:27 am

Janusz... To ja mam w takim razie pirata tej p?yty, bo tam widniej, ?e to sam Amadeusz : :evil: , musz? dorwa? tego kolesia, od kt?rego to kupi?em, tak si? nie bawie.
Jeste? pewien, ?e Bach? Rany, przepraszam wszystkich za taki wielkiej ma?ci faux pas, albo nawet faux ENJAMB?!!
:P
pozdrawiam Sedit
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: J A R O M I » czerwca 4, 2006, 12:20 pm

Oczywi?cie przepraszam Ci? Szanowny Sedicie za to, ?e b??dnie Ci? zacytowa?em (cytaty bierze si? w cudzys?owy). Nie napisa?e? przecie? ?e jeste? obszczym?rem, tylko ?e jeste? obszczymurem.
Nie zamierzam te? generalnie ocenia? Twoich dr?g my?lowych na drodze docieka? filozoficznych, gdy? zag??bia? si? w Twoje dociekania filozoficzne, nawet nie mam zamiaru.
Moja ocena dotyczy?a jedynie wyodr?bnionego przypadku grania przeze mnie utworu "Kiedy by?em ma?ym ch?opcem" w tonacji durowej.
W tym temacie (bo jest to temat: Tadeusz Nalepa - o czym chyba w?a?nie zapomnia?e?), niepotrzebny jest ?aden obserwator niezale?ny, po to by stwierdzi? b??d Twojego toku my?lenia, kieruj?cy Twoje rozwa?ania do wyci?gni?tego przez Ciebie b??dnego wniosku. Bo - niestety - Tw?j wniosek jest b??dny.
Czy uwa?asz ?e obserwator nizale?ny m?g?by ewentualnie udowodni? mi ?e gra?em utw?r "Kiedy by?em ma?ym Ch?opcem" w tonacji durowej, z innych powod?w ni? poda?em?
Czy? Ty ju? Sedit, ca?kiem oszala? ??? :?: :?: :?:
Słowa napisane, świadczą w pierwszej kolejności o piszącym te słowa. Jaromi
www.jaromi.com . http://pl.youtube.com/BluesJaromi . www.jaromi.com/eka
Awatar użytkownika
J A R O M I
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1433
Rejestracja: października 1, 2005, 2:23 pm
Lokalizacja: Kościan i Okolice

Postautor: TPsA » czerwca 5, 2006, 6:56 am

czekam czas?w kiedy nie b?dzie si? mo?na ukrywa? pod "nickami" i kiedy nasze twarze bezlito?nie odkryj? nasze schowane tajemnice...

TPsA
TPsA
bluesmaniak
bluesmaniak
 
Posty: 55
Rejestracja: kwietnia 19, 2004, 9:09 pm
Lokalizacja: Kraków

Postautor: dyczkosia » czerwca 5, 2006, 10:55 am

Te? tak czuj?, TPsA... :?

Wyja?nienia zaistnia?ych nieporozumie? pozostawmy Panom Seditowi i Jaromiemu, niechaj pojedynkuj? si? na privy. Natomiast ja, je?li mo?na, napisz? o Nalepie.

Bez dw?ch zda? ojciec i wa?na posta? naszego rodzimego bluesa, kt?r? ceni? za ca?okszta?t, szczeg?lnie dokonania z pocz?tku lat 70. Breakout mia? dla mnie dwie wersje - t?, w kt?rej prym wiod?a Mira Kubasi?ska oraz t? drug?, nalepowsk?.

Nie mog? powiedzie?, ?e nie lubi? p?yt "Mira", "Ogie?", czy te? "Na drugim brzegu t?czy" (cz?sto nuc? sobie melodie z tych p?yt pod nosem), jednak s? one dla mnie mniej wa?ne ni? "Blues" lub "Kamienie". Zdecydowanie bardziej wol? Breakout nalepowski, stanowi on dla mnie kwintensencj? poj?cia "blues", przynajmniej w muzyce polskiej. Z p??niejszych jego dokona? znam tylko par? tytu??w, mniej mnie interesuj? (cho? mo?e wyr??ni?abym album "Sen Szale?ca"), nie jestem te? pod wra?eniem jego wsp??czesnych wyst?p?w scenicznych.

Jednak legend? pozostaje on bezsprzecznie, my?l? ?e bez jego przesz?ych dokona? nasza polska muzyka bluesowa wygl?da?aby dzi? o wiele ubo?ej, po prostu ...
a.k.a. Florentine Pogen

"Umysł jest jak spadochron. Dopóki go nie otworzysz - nie działa." (F. Zappa)
Awatar użytkownika
dyczkosia
bluesHealer
bluesHealer
 
Posty: 986
Rejestracja: marca 15, 2006, 11:38 pm
Lokalizacja: Bochnia

Postautor: sedit » czerwca 5, 2006, 3:22 pm

nie ma nieporozumie?, tylko g?upawa wymiana zda?, w kt?rej poleg?em i jako "oszala?y" oddaj? wy?szo?? Jaromiemu ;) :D
Pozatym TPsA jest tu bardzo du?o ludzi co mnie znajd? i bardzo d?ugo mialem w?asne zdj?cie na "Avatarze", wi?c c??, ja si? nie ukrywam, a Jaromi - to ju? chyba mam wra?enie w og?le :P W tym momencie zdaje mi si? dygresja nietrafna ;)

Pozatym Nalepa, hm, ja bardzo ceni? jego tw?rczo?? w?asnie z tych p?yt, kt?re wymieni?a? Dyczkosiu, musz? jeszcze pozna? t?, kt?r? poleca? ostatnio Andrzej w zak?adce "Klasyka...", bo jej nie znam. Jednak teraz, c?? ja zupe?nie nie wiem co si? z Nim dzieje, nie znam Jego ostatnich wydawnictw, bo szczerze w og?le za nimi si? nie ugania?em, je?li jest to co? warto?ciowego, godnego polecenia, co? konkretnego, to ch?tnie poznam, ale jak m?wi?, wielkiego ci?gu do tego nie mam. Tadeusz Nalepa jest dla mnie troch? reliktem oraz zabytkiem klasy 0 z pi?knej, niepowracalnej ju? epoki...

pozdrawiam Sedit
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: Andrzej Jerzyk`e » czerwca 5, 2006, 4:30 pm

Dyczkosiu! Do wymienionych tytu??w za??cz sobie koniecznie na wci?? album "70a", inaczej zwany puszk?, z udzia?em J?zefa Skrzeka. My?l? ?e po 3-4 ods?uchaniach, b?dzie to dla Ciebie numer 1 Breakout, tak?e z uwagi na teksty!!!
Awatar użytkownika
Andrzej Jerzyk`e
Ojciec Dyrektor
Ojciec Dyrektor
 
Posty: 25270
Rejestracja: kwietnia 16, 2004, 8:54 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Postautor: J A R O M I » czerwca 5, 2006, 6:43 pm

No, je?eli ju? Jerzyk zainicjowa? ranking, to dla mnie jednak numerem jeden
(s?ownie: 1) z uwagi na teksty, jest p?yta
BLUES ex aequo z p?yt? KARATE
nr 2 - to KAMIENIE
nr 3 - NOL ex aequo ZOL

dalsze notowania pomin?.

Napisz? jeszcze jedynie, ?e p?yta ?AGIEL ZIEMI, raczej odstr?czy?a mnie
na chwil? (na szcz??cie - tylko na chwil?) od tw?rczo?ci Tadeusza Nalepy.
Odnosz? wra?enie, jakby p?yta ta zosta?a nagrana na zam?wienie jakiej?
?wczesnej komunistycznej organizacji partyjnej (PZPR) :roll:
Słowa napisane, świadczą w pierwszej kolejności o piszącym te słowa. Jaromi
www.jaromi.com . http://pl.youtube.com/BluesJaromi . www.jaromi.com/eka
Awatar użytkownika
J A R O M I
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1433
Rejestracja: października 1, 2005, 2:23 pm
Lokalizacja: Kościan i Okolice

Postautor: dyczkosia » czerwca 5, 2006, 7:52 pm

Andrzej Jerzyk`e pisze:Dyczkosiu! Do wymienionych tytu??w za??cz sobie koniecznie na wci?? album "70a", inaczej zwany puszk?, z udzia?em J?zefa Skrzeka. My?l? ?e po 3-4 ods?uchaniach, b?dzie to dla Ciebie numer 1 Breakout, tak?e z uwagi na teksty!!!


S?ysza?am t? p?ytk?, jednak chyba zbyt powierzchownie, by napisa? co? wi?cej (na pewno jednak kojarz? sk?ad z Panem Skrzekiem). Wys?ucham jej zatem, gdy tylko nadarzy si? okazja, dzi?kuj? :)
a.k.a. Florentine Pogen

"Umysł jest jak spadochron. Dopóki go nie otworzysz - nie działa." (F. Zappa)
Awatar użytkownika
dyczkosia
bluesHealer
bluesHealer
 
Posty: 986
Rejestracja: marca 15, 2006, 11:38 pm
Lokalizacja: Bochnia

Postautor: Andrzej Jerzyk`e » czerwca 5, 2006, 8:04 pm

"No, je?eli ju? Jerzyk zainicjowa? ranking, to dla mnie jednak numerem jeden
(s?ownie: 1) z uwagi na teksty, jest p?yta
BLUES ex aequo z p?yt? KARATE
nr 2 - to KAMIENIE
nr 3 - NOL ex aequo ZOL "


Jako? tak najbardziej mi odpowiada "70a". Muzycznie jest bomba. Zupe?nie inny klimat. A teksty... wiesz Jaromi, to w?a?nie takie tamtejsze,,,

Pozdrawiam!!!
Awatar użytkownika
Andrzej Jerzyk`e
Ojciec Dyrektor
Ojciec Dyrektor
 
Posty: 25270
Rejestracja: kwietnia 16, 2004, 8:54 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Postautor: paul david » czerwca 14, 2006, 8:54 am

Panie Jaromi i Panie Sedit - kl?kam na kolana i bij? si? w piersi m?wiac Mea Culpa, bowiem po analizie post?w kt?re nastapi?y po moim skromnym przypuszczeniu (po wyznaniu Jaromiego o zagraniu w tonacji dur Tadzia Nalepy piosnki" KBMCH") nast?pi?a wymiana poglad?w obu Pan?w - trudno wyczu? w jakim nastroju. Domniemam, ?e to s? ?arty, poniewa? obcuj?c z Wami na Forum od pewnego czasu tego si? po Was spodziewam,a je?li jestem w b??dzie to szkoda.
Awatar użytkownika
paul david
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 4151
Rejestracja: października 26, 2004, 11:34 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Postautor: paul david » listopada 28, 2006, 4:55 pm

Cho? rzadko tutaj zagladacie :roll: :lol: to spiesze z informacja ?e dzisiaj na kanale TVP KULTURA mo?na obejrzec :

21:55 Z?ote lata 60. Gwiazdy polskiego rocka Tadeusz Nalepa
22:30 Z?ote lata 60. Breakout

Zycz? przyjemnego odbioru!!! :lol: :lol: :lol:
Awatar użytkownika
paul david
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 4151
Rejestracja: października 26, 2004, 11:34 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Postautor: sedit » listopada 28, 2006, 5:27 pm

O dzi?kowa? Tobie Paul'u :)
Poza tym! ?wczesn? wymian? ("pij?c" do Twojego poprzedniego posta z czerwca... :P ) uwa?am za ca?kiem ?artobliwie-g?upi? :) nie s?dz? jakoby Jaromi traktowa? to inaczej, zreszt? to by?o przecie? sto lat temu :)

Z ch?ci? popatrze w TV z tej okazji, od dawna uwa?am TVP KULTURA za na prawd? ?wietny kana?.
Я - солдат, недоношеный ребенок войны
www.guitarheaven.pl
Awatar użytkownika
sedit
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 1589
Rejestracja: maja 22, 2005, 2:32 pm
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Postautor: paul david » listopada 29, 2006, 11:39 am

Jak bardzo by?o wielkie zapotrzebowanie Mas Polskich na bluesa widac po swoistm fenomenie Tadzia Nalepy. Przeciez ani Ci on wybitny gitarzysta i wokalista, a jednak... :lol:
Mysle ze w?a?nie inno?? tej muzyki kt?ra nie by?a nadawana i nadal jest jej ma?o w mediach publicznych i komercyjnych powoduje taki wdzieczny odb?r Tadka. Jedno trzeba przyznac ze Tadziu mia? nosa i szcze?cie jednoczesnie do grywania z dobrymi gitarzystami( nie tylko) kt?rzy mocno wspierali jego bluesowo-spi?owy pomnik. :lol: :lol: :lol:
Awatar użytkownika
paul david
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 4151
Rejestracja: października 26, 2004, 11:34 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Postautor: Zdzisław Pająk » marca 4, 2007, 9:49 pm

Wiadomo?? o ?mierci Tadeusza Nalepy - zupe?nie mnie sparali?owa?a - odszed? kolejny wielki polski muzyk z pokolenie, kt?re dostarcza?o wielu wzrusze? tym, kt?rzy dojrzewali w latach 60. Po Czes?awie Niemenie to nast?pny wielki, wra?liwy muzyk i wspania?y czlowiek. Mia?em okazj? Go kiedy? pozna? i przeprowadzi? z Nim kilka wywiad?w. Szkoda, ?e teraz to tylko archiwalia, cho? z drugiej strony to tak?e moja po Nim pami?tka.
Niech Tadeusz tam u g?ry, w anielskiej orkiestrze - nadal gra swoj? muzyk?, a my Go nie zapominajmy.
Obrazek
Awatar użytkownika
Zdzisław Pająk
bluespatronize
bluespatronize
 
Posty: 2543
Rejestracja: stycznia 27, 2005, 6:06 pm
Lokalizacja: Bydgoszcz

Postautor: dzikiflaming7 » marca 4, 2007, 10:14 pm

Nik napewno o nim nie zapomni...co wi?ksza pami?? o nim przetrwa na zawsze...takich ludzi sie nie zapomina....
Moje ?ycie dedykuj? sztuce...gdy tworzysz jeste? bli?ej w?asnego nieba/
Awatar użytkownika
dzikiflaming7
blueslover
blueslover
 
Posty: 471
Rejestracja: stycznia 23, 2007, 12:08 pm
Lokalizacja: Bia?ystok

Postautor: Armin » marca 5, 2007, 7:48 pm

D?em i Tadeusz Nalepa - "Jed? ostro?nie-nie pop?dzaj k??"...
http://www.youtube.com/watch?v=eWygrnOtMGk
Awatar użytkownika
Armin
blueslover
blueslover
 
Posty: 477
Rejestracja: sierpnia 23, 2006, 11:33 am
Lokalizacja: Lędziny

Postautor: Góri » marca 5, 2007, 9:07 pm

Wiele razy zabiera?em si? do napisania o Nalepie. O kt?rej? z jego p?yt. P?yt, bez kt?rych nie by?oby mojej mi?o?ci do Muzyki. Zawsze jednak pojawia?a si? w?tpliwo??, po kt?r? si?gn?? i c?? o niej napisa? nowego. Poza jednym jedynym razem postanowi?em nie pisa? nic, bo najwi?ksze nawet s?owa wydawa?y mi si? banalne, kiedy tylko zabrzmia?a muzyka. I dzi? na niewiele mnie sta?. Mo?e poza jednym: dzi?kuj?.
Za „Na drugim brzegu t?czy” - za W?odzimierza Nahornego w utworze tytu?owym.
Za „70a” – w ca?o?ci.
Za „Bluesa” – za „Gdybym by? wichrem”, „Co si? sta?o kwiatom”, za przestrze? Dariusza Kozakiewicza.
Za „Karate” – za bluesy, za „Daj? Ci pr?g”, „Noc? puka kto?”, „Rzek? dzieci?stwa”, „Jest gdzie? taki dom”. Tylko dw?ch facet?w tak gra?o. Ten drugi ca?emu ?wiatu znany jest jako Eric Clapton.
Za „Kamienie” – za pierwsz? tak pi?kn? „Modlitw?”, za „Ko?o mego okna”.
Za „NOL” i „ZOL” – w ca?o?ci ( http://blues.com.pl/viewtopic.php?t=2265 )
Za „Live 1986” – za to jak z?agodnia? Andrzej Nowak, za Rafa?a R?kosiewicza.
Za „Absolutnie” – za mi?o?? wyznan? w „Zanim odnalaz?em Ci?”.

Za to, ?e od Breakoutu dla mnie wszystko si? zacz??o.


Sebastian G?rski
Awatar użytkownika
Góri
bluesHealer
bluesHealer
 
Posty: 874
Rejestracja: kwietnia 6, 2004, 8:19 pm
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Następna

nowoczesne kuchnie tarnowskie góry piekary śląskie będzin świętochłowice zawiercie knurów mikołów czeladź myszków czerwionka leszczyny lubliniec łaziska górne bieruń

Wróć do Postacie Bluesa w Polsce

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości

cron